ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΤΡΙΤΗ 19/02/2019 ΩΡΑ 18:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝΙΩΝ