ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 24ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΚΥ.Τ. ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ. ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ι.Μ. ΣΥΡΟΥ
Απρίλιος 9, 2019