ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε.ΚΥ.Τ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ