Ιστοσελίδα

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.ΚΥ.Τ. της 19-2-2012, που υλοποιήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5-5-2012, ιδρύεται ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με σκοπό την άμεση και ταχεία πληροφόρηση των μελών για θέματα που αφορούν την έκδοση των Κυκλαδικών Εντύπων και λοιπών Μέσων Ενημέρωσης του Νομού Κυκλάδων, την προβολή των προβλημάτων του Κυκλαδικού Τύπου και των νησιών γενικότερα, καθώς και την ενημέρωση των κατοίκων των νησιών και των αποδήμων.
Η ιστοσελίδα της Ε.ΚΥ.Τ. απευθύνεται σε όλους τους Κυκλαδίτες και ευελπιστεί ότι θ’ αποτελέσει βήμα προβολής του κάθε νησιού και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του.
Θα φιλοξενεί τα Δελτία Τύπου της Ε.ΚΥ.Τ., ειδήσεις που ενδιαφέρουν τα νησιά  των Κυκλάδων, για την αναπαραγωγή τους από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δημοσίευση των αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που αφορούν τις Κυκλάδες και πληροφορίες για τους επισκέπτες.
Η ιστοσελίδα της Ε.ΚΥ.Τ. θα δέχεται προς δημοσίευση απόψεις και σχόλια μελών, εφ’ όσον βρίσκονται στο πλαίσιο της νομιμότητας και της ευπρέπειας, μετά από έγκριση της τριμελούς επιτροπής που έχει ορίσει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.